سه‌شنبه 21 مرداد 1399   13:48:21

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي - شعبه جنوب غرب كشور 


آدرس پستي : خوزستان _ اهواز _ ميدان هجرت، بلوار سپاه، جنب شهرداري مركزي

صندوق پستي : 61335733

كدپستي : 6133833168

تلفن : 06113332504 

دورنگار : 06113332512 و 06113361208
 پست الكترونيكي روابط عمومي :  P.R_AHVAZ@RVSRI.AC.IR
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما