چهارشنبه 24 مهر 1398   00:39:32

اطلاعات تماس


تلفن های مستقیم: 02634502792  و 02634581002

شماره تماس های داخلی: مدیریت طرح و برنامه:  2105 - 2402 - 2401 

آقای عسگری قسمت آمار و اطلاعات:  2076  

فکس: 34581002 026

مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما